Kinh tế - chính trị

Quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 25/12/2017 | 15:59  | View count: 867

Chiều 21/12, Ban thường vụ huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII tới đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy; đảng bộ cơ quan dân-đảng và đảng bộ cơ quan UBND huyện.

Chiều 21/12, Ban thường vụ huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII tới đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy; đảng bộ cơ quan dân-đảng và đảng bộ cơ quan UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo truyền đạt nội dung các nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản 4 nghị quyết hội nghị trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18 về 1 số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới; Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhà nước năm 2018. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp thực hiện.

Đảng viên dự hội nghị

Qua quán triệt, giúp đảng viên các đảng bộ cơ quan dân-đảng, cơ quan UBND huyện và các chi bộ trực thuộc huyện ủy nắm rõ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; từ đó vận dụng thực hiện nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh