Kinh tế - chính trị

Huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng 22/12/2017 | 15:09  | View count: 2034

Sáng 15/12, UBND huyện Hoài Đức long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

Sáng 15/12, UBND huyện Hoài Đức long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Dự có đồng chí Vương Duy Hướng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Văn Thông – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Đức – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị hiệp quản và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2017, Hoài Đức đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Đ/c Đỗ Đức Trung - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 17.290 tỷ đồng, đạt 100,08% kế hoạch, tăng 10,38% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 45,28%; thương mại – dịch vụ: 47,94%; nông nghiệp: 6,78%. Công tác thu chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác giao đất dịch vụ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các vấn đề y tế, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội; phát huy vai trò toàn dân trong đoàn kết xây dựng nông thôn mới; duy trì, giữ vững ổn định tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2017, huyện Hoài Đức vinh dự được Trung ương và thành phố tặng nhiều danh hiệu thi đua, trong đó: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bộ LĐTB&XH tặng bằng khen 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu thành phố cho tập thể cán bộ và nhân dân huyện Hoài Đức và tặng bằng khen cho 8 tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tại cơ sở. Huyện đã ban hành 31 quyết định khen thưởng, tặng giấy khen, công nhận danh hiệu cho 428 tập thể, 866 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác năm 2017.

Đ/c Vương Duy Hướng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Đ/c Nguyễn Quang Đức – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân

Tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng

Đ/c Nguyễn Quang Đức – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện   

 phát động phong trào thi đua năm 2018

Phát biểu tại hội nghị và phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân huyện trong hăng hái thực hiện các phong trào thi đua năm 2017. Đồng thời đề nghị  năm 2018, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra trong kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa 19; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận năm 2020./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh