Kinh tế - chính trị

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Liễu
Ngày đăng 28/11/2017 | 16:08  | View count: 1451

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, được nhân dân đón nhận tích cực; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tạo thành phong trào thi đua tại các địa phương. Dương Liễu là 1 trong 2 xã cuối trong huyện phấn đấu đạt chuẩn và đến thời điểm hiện tại, Dương Liễu đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra để trở thành xã đạt chuẩn Nông Thôn Mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, được nhân dân đón nhận tích cực; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tạo thành phong trào thi đua tại các địa phương. Dương Liễu là 1 trong 2 xã cuối trong huyện phấn đấu đạt chuẩn và đến thời điểm hiện tại, Dương Liễu đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra để trở thành xã đạt chuẩn Nông Thôn Mới.

 

Làm mỳ, miến là một trong những nghề truyền thống thế mạnh của xã Dương Liễu

Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới,  xã Dương Liễu gặp khó khăn về vốn đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, một số hộ chưa mạnh dạn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và phát triển ngành nghề phi nông nghiệp để tăng thu nhập. Nhu cầu kinh phí đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới khá lớn, nhưng ngân sách nhà nước hỗ trợ và huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nhân dân tham gia đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu.

Đứng trước yêu cầu cấp bách về nguồn lực tài chính, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội huyện là một giải pháp kịp thời, hiệu quả giúp các hộ dân của xã Dương Liễu phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển những ngành nghề truyền thống như làm miến, làm mỳ, chế biến các sản  phẩm từ tinh bột, chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang cây trồng khác như rau màu, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi gắn với mô hình nhà vườn,trang trại nhằm giảm nghèo, thoát nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và phát triển xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng bưởi diễn theo phương pháp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao

Toàn xã Dương Liễu hiện đang có tổng dư nợ gần 18 tỷ đồng trong đó các chương trình như:  Hộ nghèo, Hộ cận nghèo  theo tiêu chí Trung ương với dư nợ gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó những hộ thoát nghèo cũng được Chính Phủ tạo điều kiện tiếp tục được thụ hưởng chính sách qua chương trình “vay hộ mới thoát nghèo” để tiếp tục chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng. Đối với những đối tượng chính sách khác được vay vốn thông qua chương trình GQVL với dư nợ gần 4 tỷ đồng.Ngoài vay vốn phát triển kinh tế, xã Dương Liễu còn chú trọng vay vốn để làm công trình vệ sinh, nước sạch và một số công trình tiện ích khác  đảm bảo môi trường sống của người dân trong xã.

Nguồn vốn chính sách tín dụng với lãi suất ưu đãi, số tiền phù hợp với nhu cầu đầu tư của hộ gia đình, phương thức cho vay đơn giản, giao dịch tại Điểm Giao dịch UBND xã đã được người dân Dương Liễu đón nhận, sử dụng hiệu quả, đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Dương Liễu.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh