hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 16/06/2016 | Lượt xem: 317

HI ĐNG NHÂN DÂN HUYN HOÀI ĐC
Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Vương Duy Hướng

Chủ tịch Hội Đồng nhân dân

2

Nguyễn Đăng Sơn

Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân dân

3

Nguyễn Trung Thuận

Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân dân

4

Vương Văn Lâm

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

5

Nguyễn Thanh Tú

Trưởng Ban Pháp chế HĐND

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Vương Văn Lâm

Trưởng Ban

2

Lê Văn Hòa

Phó Ban

3

Đỗ Khắc Dần

Ủy viên

4

Chu Thị Thúy

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Thanh Tú

Trưởng ban

2

Đỗ Đức Nghĩa

Phó ban

3

Hồ Thị Na

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thoan

Ủy viên

5

Đoàn Thị Thư

Ủy viên

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Đàm Văn Thông

14

Phạm Văn Mạnh

2

Nguyễn Quang Đức

15

Đoàn Thịnh Trường

3

Nguyễn Trung Thuận

16

Đồng Thị Nga

4

Trần Văn Nghĩa

17

Nguyễn Thị Thúy Nga

5

Phạm Xuân Trường

18

Nguyễn Thanh Bình

6

Nguyễn Quốc Chương

19

Nguyễn Văn Song (Đại đức Thích Tiến Thông)

7

Nguyễn Thị Thuyên

20

Nguyễn Bá Công

8

Nguyễn Phan Minh

21

Phạm Thị Huệ

9

Nguyễn Xuân Lý

22

Nguyễn Thế Hạ

10

Phùng Bá Liên

23

Nguyễn Đình Khoa

11

Phan Thị Nhàn

24

Nguyễn Đức Quang

12

Nguyễn Đắc Hoàng

25

Trần Văn Hòa

13

Nguyễn Thị Hương Giang

26

Nguyễn Huy Hoàng

 

     

 

tin mới cập nhật

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 87
  • Tổng lượng truy cập: 17.240.127