Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện năm 2024
Ngày đăng 02/02/2024 | 01:30  | View count: 103

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn”, HĐND huyện ban hành Kế hoạch về phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn năm 2024. Đối tượng thi đua là Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; các Ban HĐND xã, thị trấn và đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Mục đích của phong trào nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong hoạt động của HĐND trên địa bàn huyện. Căn cứ tình hình thực tiễn của huyện thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và Nghị quyết của HĐND huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố và huyện. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

HĐND huyện yêu cầu HĐND, Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa, ban hành các Nghị quyết, thông qua các chương trình, kế hoạch, các biện pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền, đảm bảo rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn của huyện. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, các chương trình công tác của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2024.

Tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 15 của Thành ủy Hà Nội về “nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, nhất là đồng chí Bí thư, Thường trực, Ban Thường vụ; sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; chú trọng tập trung triển khai hiệu quả nội dung về chế tài thực hiện, kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các Kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Tiếp công dân. Trong đó cần tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để lựa chọn làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy trình thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để tạo động lực cho sự phát triển chung của huyện, nâng cao đời sống nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, xã, thị trấn; Tổ đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy linh hoạt, chủ động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quyết định các nội dung quan trọng của cấp mình và các nhiệm vụ chung.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành phố và của Huyện uỷ; HĐND huyện xã, thị trấn tham gia tích cực trách nhiệm các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2025: Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại hoàn thành công tác GPMB đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô; triển khai công tác sát nhập địa giới hành chính cấp xã; tập trung hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường...

HĐND huyện yêu cầu phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn tham gia. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua, nâng cao chất lượng khen thưởng đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công bằng, khắc phục những nội dung hoạt động còn mang tính hình thức, thành tích trong thi đua khen thưởng; khuyến khích việc xây dựng,  áp dụng các mô hình sáng kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh