Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện giao ban công tác 9 tháng và triển khai Kế hoạch số 08 của HĐND huyện về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc đối với hoạt động của HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 02/10/2023 | 11:30  | View count: 160

Sáng 02/10, HĐND huyện tổ chức giao ban công tác 9 tháng và triển khai kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 26/9/2023 của HĐND huyện về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với hoạt động của HĐND huyện Hoài Đức khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 24-CT/HU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội. Đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo và thành viên 2 Ban HĐND huyện; các ông, bà Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan huyện. Đại biểu xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo chủ động, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác của Thành phố để thể chế hoá, ban hành chương trình và tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của huyện. Trong đó tập trung công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động giám sát, khảo sát bảo đảm kế hoạch công tác. Thường trực HĐND huyện cũng chỉ đạo các Ban của HĐND huyện ban hành kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện; phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND huyện, xã, thị trấn năm 2023; xây dựng và ban hành Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với hoạt động của HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Theo đó, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã triển khai và hoàn thành 69 nội dung kế hoạch.

Chủ trì hội nghị

9 tháng đầu năm 2023, các Kỳ họp của HĐND các cấp được thực hiện có hiệu quả, luôn có sự cải tiến, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác chuẩn bị cho các Kỳ họp HĐND đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu. Nghị quyết của HĐND ban hành đúng quy trình, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, được Nhân dân đồng thuận thực hiện. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 02 kỳ họp (01 chuyên đề, 01 thường lệ); trong đó, Kỳ họp thứ 10 đã đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua 10 Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND huyện. HĐND các xã, thị trấn tổ chức 20 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề, thông qua 143 Nghị quyết.

Cùng với đó, HĐND cấp huyện và cấp xã cũng tích cực tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp. Tại các phiên chất vấn, đã có 114 đại biểu phát biểu với 121 ý kiến đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội; thu ngân sách, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; giải quyết đất dịch vụ; quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; công tác phòng chống dịch Covid-19; các vấn đề về dân sinh; thực hiện chế độ chính sách; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân...

Đ/c Lê Văn Hòa – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 phiên giải trình, 01 phiên chất vấn và 02 kế hoạch giám sát chuyên đề về giám sát việc hoàn thiện, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Hoài Đức tại 11 xã; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023, đối với UBND huyện và 6 xã, thị trấn. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn tổ chức 30 cuộc giám sát. Qua giám sát của HĐND đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; giúp UBND, cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

Cũng trong 9 tháng qua, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri cũng được HĐND các cấp thực hiện tốt. Thường trực HĐND huyện phối hợp với UB MTTQ huyện và các xã, thị trấn tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch các hội nghị tiếp xúc cử tri. Kết quả, đã tiếp thu và tổng hợp 313 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan trực tiếp đến đời sống, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện cùng với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp 351 lượt với 511 người; phục vụ Tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại huyện tiếp 8 buổi, 79 lượt với 150 người, tiếp nhận 01 đơn. Các đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp công dân hàng thàng tại các đơn vị bầu cử với tổng số 180 buổi. Sau các buổi tiếp công dân đều có văn bản thông báo các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân, gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét giải quyết và tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, thông qua hoạt động tiếp công dân, các đại biểu HĐND đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; tiếp thu các kiến nghị chính đáng của công dân chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, báo cáo của HĐND huyện cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong hoạt động HĐHD các cấp như: công tác tiếp xúc cử tri còn bị động trong việc lồng ghép hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; thông tin tiếp xúc cử tri chưa được thông tin rộng rãi nên tỷ lệ cử trí tham gia ít; các Ban HĐND huyện, một số xã, thị trấn chưa nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, ảnh hưởng đến tiến độ công tác giám sát theo kế hoạch;...

Đ/c Trần Thanh Tuấn – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện báo cáo kết quả kiểm tra Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn

Báo cáo về kết quả kiểm tra Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn ban hành tại Kỳ họp giữa năm 2023, đại diện phòng Tư pháp huyện cho biết: Tính đến ngày 12/7, phòng Tư pháp kiểm tra tổng số 122 Nghị quyết. Qua kiểm tra cho thấy, một số Nghị quyết chưa tuân thủ đúng thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định; có tình trạng nhầm lẫn về số Nghị quyết; trích dẫn thiếu về căn cứ pháp lý; sử dụng từ ngữ chưa rõ nghĩa, dễ gây hiểu nhầm về thẩm quyền;...

Đ/c Phạm Thị Nhung – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện triển khai kế hoạch số 08 của HĐND huyện

Tại hội nghị, HĐND huyện cũng đã triển khai kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 26/9/2023 về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với hoạt động của HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa 06 nhóm nhiệm vụ tại Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy và 02 nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch số 135-KH/HU ngày 18/8/2023 của Huyện ủy Hoài Đức.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng, những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của HĐND; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: 9 tháng đầu năm 2023 Thường trực HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã, thị trấn đã chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương. Trong đó, công tác tổ chức các Kỳ họp được chuẩn bị tốt, chu đáo về nội dung, chương trình; công tác giám sát tiếp tục được nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt với những vấn đề trọng tâm, quan trọng; hoạt động giám sát tại cấp xã đã có những cách làm hay, sáng tạo, sát tình hình thực tiễn;...

Đ/c Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị HĐND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2023; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, trong đó chuẩn bị tốt nội dung chương trình công tác năm 2024, nhất là hoạt động giám sát của HĐND. Cùng với đó, HĐND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại trong việc ban hành Nghị quyết của HĐND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn trong thời gian tới.

Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 08 của HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xây dựng kế hoạch về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với hoạt động của HĐND đảm bảo phù hợp, chất lượng, tránh hình thức. Đồng thời, giao trách nhiệm đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn chủ trì, đôn đốc HĐND cấp xã tham mưu Kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh