Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề tại xã Cát Quế
Ngày đăng 24/03/2023 | 17:30  | View count: 212

Chiều 24/3, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cùng thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện đã trực tiếp giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 trên địa bàn xã Cát Quế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan huyện. Về phía xã, dự hội nghị giám sát có đồng chí Nguyễn Tự Bính – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trần Văn Long – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và cán bộ chuyên môn xã.

Thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 của UBND huyện, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Cát Quế đã chủ động rà soát các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, đồng thời rà soát các tiêu chí phường để xây dựng kế hoạch, quán triệt triển khai và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với hoàn thiện các tiêu chí xã thành phường. Qua kết quả rà soát, đến nay xã đạt 14/19 chí tiêu nông thôn mới nâng cao; 05 tiêu chí cơ bản đạt gồm giáo dục, văn hoá, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất - phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí an ninh-quốc phòng (chỉ tiêu 19.2).

Đ/c Trần Văn Long – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã báo cáo tại hội nghị

Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nguyên nhân chủ yếu là do việc huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao còn nhiều khó khăn, nguồn vốn xã hội hoá thấp; mặt bằng phục vụ sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn thiếu trong khi đó nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã rất lớn. Hơn nữa, nguồn nhân lực hạn chế dẫn đến tiến độ và chất lượng triển khai công việc chưa đạt yêu cầu. Trong thời gian tới, UBND xã đề ra 08 nhiệm vụ và giải pháp nhằm “về đích” xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao; tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; tập trung huy động các nguồn thu ngân sách, nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên để đầu tư công trình, dự án do xã quản lý; huy động người dân đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông ngõ xóm, giao thông thuỷ lợi nội đồng, xử lý môi trường;…

Về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, tuyến đường đi địa bàn xã có chiều dài 930m; tổng diện tích đất thu hồi 11,19ha, trong đó 10,5ha đất nông nghiệp của 412 cá nhân, hộ gia đình. Số mộ chí phải di chuyển khoảng 208 ngôi. Đến nay xã đã thực hiện kê khai, quy chủ được 84 ngôi mộ, có 71 ngôi đã di chuyển. Kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất đối với 406 hộ, diện tích 10,36ha. Trong đó, đã tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB 141 hộ, số tiền 56,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6/2023, xã Cát Quế hoàn thành 100% công tác GPMB Dự án.

Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện trao đổi tại hội nghị

Tại buổi giám sát, trên cơ sở nghiên cứu báo cáo và những gợi mở thảo luận của đồng chí Trưởng đoàn, thành viên Đoàn giám sát và các đại biểu đã đề nghị UBND xã Cát Quế làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kết quả công tác GPMB đường Vành đai 4 trên địa bàn. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra rằng, để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã cần đánh giá chi tiết, đúng thực trạng kết quả thực hiện, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân từ đó xây dựng giải pháp, áp tiến độ triển khai hoàn thành đối với các tiêu chí chưa đạt. Nhất là đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị đối với từng nội dung công việc cụ thể; huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư cơ sở hạ tầng; tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả để người dân ủng hộ, đồng thuận trong triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và công tác GPMB dự án đường Vành đai 4.

Đ/c Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát kết luận chỉ đạo

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận tinh thần chủ động của xã trong công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo phục vụ hội nghị. Đồng thời, biểu dương kết quả thực hiện trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 mà xã Cát Quế đạt được trong thời gian qua đã cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Nhận định với 14 tiêu chí đã đạt, 05 tiêu chí cơ bản đạt chính là nền tảng tốt để xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Cát Quế tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm, phân cấp cụ thể, giao trách nhiệm và tiến độ rõ ràng đối với từng nhiệm vụ. Trong đó, các tiêu chí còn thiếu liên quan đến các phòng, ban huyện, xã cần chủ động rà soát, phối hợp chặt chẽ, đôn đốc chủ đầu tư để triển khai nhằm đảm bảo tiến độ. Song song với đó, tiến hành các bước lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định, đến hết quý II/2023 phải hoàn thành. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện cũng giao phòng Kinh tế - cơ quan Thường trực tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, định hướng công việc và cùng các xã thống nhất phương án hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, củng cố các tiêu chí đã đạt.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện các bước kê khai, kiểm đếm, quy chủ, di dời mộ chí và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xã cần phải thực sự quyết tâm cao, nhất là tinh thần chủ động.

Thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí Nguyễn Tự Bính – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát và khẳng định cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Cát Quế sẽ nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng để đạt kết quả tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh