Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Giám sát công tác lập hồ sơ địa giới hành chính, quản lý địa giới hành chính trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 09/08/2022 | 11:00  | View count: 243

Sáng 09/8, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát việc lập hồ sơ địa giới hành chính, quản lý địa giới hành chính đối với phòng Nội vụ huyện và UBND các xã vướng mắc về địa giới hành chính. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có đại diện Ban Thường trực UB MTTQ huyện; lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài nguyên&Môi trường huyện và các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xây dựng các xã Tiền Yên, Minh Khai, Dương Liễu, Song Phương, Vân Côn, Yên Sở, Đắc Sở, Vân Canh.

Công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính luôn được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Thành phố, đến nay huyện đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của huyện và 20 xã, thị trấn; cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giới hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho huyện trong việc quản lý địa giới hành chính đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định đời sống nhân dân.  

Các phòng chuyên môn huyện báo cáo tại hội nghị

Cụ thể, năm 1996, huyện được giao quản lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện và 20 bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã (bản đồ 364). Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành; Quyết định của UBND Thành phố và Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc triển khai Dự án lập mới, bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc địa giới hành chính Thành phố giai đoạn III, UBND huyện đã phối hợp với đơn vị thi công triển khai các bước theo đúng tiến độ, chỉ đạo. Huyện đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo; tổ chức nhiều hội nghị hiệp thương; triển khai đối chiếu tài liệu, kiểm tra, xác minh thực địa, khôi phục, cắm mốc, thiết lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới. Đến tháng 11/2018, đơn vị thi công đã hoàn thành công tác cắm mốc và xây dựng bản đồ, hồ sơ mô tả địa giới hành chính nội huyện và chuyển đến các xã, thị trấn để rà soát, kiểm tra. Địa giới hành chính huyện gồm 36 tuyến nội huyện và 43 tuyến giáp ranh với các quận, huyện lân cận. Có tổng số 64 Cột mốc địa giới hành chính, trong đó 35 Cột mốc giáp quận, huyện và 29 Cột mốc giáp xã, thị trấn.

Thành viên Đoàn giám sát đánh giá về kết quả quản lý địa giới hành chính trên địa bàn huyện

Công tác lưu trữ, bảo quản, quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính được thực hiện theo đúng quy định. Cũng theo báo cáo, trên địa bàn huyện không có tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các xã, thị trấn. Tuy nhiên, việc xác định địa giới hành chính trên thực địa gặp nhiều khó khăn do bộ hồ sơ 364 được lập từ năm 1994, bàn giao năm 1996, qua nhiều năm, với sự phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh trên địa bàn đặc biệt là những năm gần đây đã làm thay đổi nhiều địa hình, địa vật; đồng thời, hệ tọa độ của bản đồ 364 hiện nay đã không còn phù hợp. Do đó, công tác quản lý đất đai các khu vực giáp ranh gặp nhiều vướng mắc. Điển hình như vướng mắc tại tuyến địa giới hành chính giữa xã Vân Canh – Xuân Phương (Nam Từ Liêm); xã Dương Liễu – Minh Khai; xã Tiền Yên – Song Phương; xã Đắc Sở - Yên Sở; xã Đông La – La Phù. Qua nhiều lần hiệp thương, đến nay cơ bản các vướng mắc đã dần được tháo gỡ, giải quyết. Hiện, trong nội huyện chỉ còn 01 vướng mắc là tuyến địa giới hành chính giữa xã Đắc Sở và Yên Sở đoạn đi qua sông Đáy. Hai xã đã thống nhất đường địa giới tại 1/3 độ rộng sông Đáy nhưng chưa thống nhất diện tích xâm canh. Ngoài ra, vướng mắc tuyến địa giới hành chính giữa xã Vân Canh với xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cũng chưa hiệp thương thành công.

Cơ bản nhất trí với báo cáo của cơ quan chuyên môn, thành viên Đoàn giám sát đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lập hồ sơ địa giới hành chính; quản lý địa giới hành chính trên địa bàn huyện. Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp, biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như việc làm mất, thất lạc hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính khi có sự thay đổi đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã. Công tác thông tin báo cáo, kiểm tra cột mốc địa giới hành chính chưa được thực hiện thường xuyên. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội khi triển khai các dự án làm đường giao thông, xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư dẫn đến mất, thất lạc và hư hỏng nhiều cột mốc, hồ sơ bản đồ địa giới hành chính,...

Các đồng chí lãnh đạo các xã giải trình tại hội nghị

Trả lời các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo các xã cũng kiến nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn huyện sớm bàn giao bộ hồ sơ địa giới hành chính hoàn chỉnh để làm căn cứ pháp lý quản lý trên địa bàn; tổ chức triển khai cắm các mốc giới đã mất, thất lạc; việc điều chỉnh, luân chuyển cán bộ địa chính xây dựng cần đảm bảo sự phù hợp.

Đ/c Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: công tác quản lý về địa giới hành chính được chính quyền các cấp từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm đầu tư, nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những tranh chấp, vướng mắc liên quan đến lập hồ sơ địa giới hành chính, quản lý địa giới hành chính đã từng bước được tập trung giải quyết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước những kết quả và tồn tại trong công tác quản lý địa giới hành chính được thảo luận, trao đổi tại hội nghị, giao nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước. Giao phòng Nội vụ huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc chuyên đề với 20 xã, thị trấn nhằm rà soát, tổng hợp cụ thể các vướng mắc, từ đó định hướng giải quyết dứt điểm từng vụ việc; hướng dẫn các xã, thị trấn căn cứ vào bản đồ 364, tình hình thực tế tại địa phương nghiên cứu, rà soát lại toàn bộ hồ sơ mô tả địa giới hành chính do đơn vị thi công triển khai; phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường, xã Vân Canh kiến nghị Sở Nội vụ tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc địa giới hành chính với phường Xuân Phương, quận Nam Tư Liêm; hoàn thiện đầy đủ, khoa học hồ sơ quản lý địa giới hành chính làm căn cứ cho huyện và các xã, thị trấn quản lý theo đúng quy định. Với chức năng, nhiệm vụ, đồng chí đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác quản lý địa giới hành chính của huyện nói chung và các xã, thị trấn nói riêng; chỉ đạo UBND các địa phương rà soát, xử lý triệt để các vi phạm đất đai tại vị trí địa giới hành chính.

Yêu cầu các xã, thị trấn đã thống nhất mốc giới giữa các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để lưu trữ và đưa vào quản lý địa giới hành chính; rà soát lại hồ sơ mô tả địa giới hành chính do Sở Nội vụ bàn giao từ năm 2018 nhằm kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp trên điều chỉnh, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại; tiếp tục phối hợp với các cơ quan huyện hoàn thiện bộ hồ sơ địa giới hành chính cấp xã. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đặc biệt lưu ý, quy trình bàn giao tài liệu, hồ sơ quản lý địa giới hành chính khi có sự biến động về mặt nhân sự tại các địa phương cần đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật,...

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh