Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức quán triệt, triển khai Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ
Ngày đăng 28/07/2022 | 17:00  | View count: 190

Chiều 28/7, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15 ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” và rút kinh nghiệm kỳ họp giữa năm 2022 HĐND huyện, xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự.

Đ/c Nguyễn Đăng Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua Chương trình số 16 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Các đại biểu dự hội nghị được triển khai Chương trình số 16-CTr/HU ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chương trình đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời nêu rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Phấn đấu 100% cấp ủy các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND xã, thị trấn; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt Đề án 15-ĐA/TU đến các chi bộ, cơ sở trực thuộc và chi bộ đảng viên. 100% các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy được cụ thể hoá tại các Nghị quyết của HĐND các cấp, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng trao đổi kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm đến các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và các xã, thị trấn, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề; đảm bảo số lượng và chất lượng. 100% các đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; 100% các ý kiến, kiến nghị cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân gửi đến HĐND, đại biểu HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và tăng cường việc theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện. Hằng năm, Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn và Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức ít nhất 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; Ít nhất 06 tháng/01 lần tổ chức giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn để trao đổi, thảo luận kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp. Chương trình số 16 của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện triển khai Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 15/7/2022 về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Hoài Đức” với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của HĐND; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thông qua việc thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động, tập trung vào các hoạt động kỳ họp, giám sát, chất vấn; công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng, năng lực bộ máy tổ chức của HĐND các cấp; làm tốt công tác quy hoạch, đề xuất bố trí hợp lý cơ cấu đại biểu HĐND tham gia cấp ủy. Nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu; tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; giữa các Ban HĐND với các cơ quan chuyên môn của UBND và giữa HĐND các cấp. Quan tâm đến điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền và các yếu tố đảm bảo khác cho hoạt động HĐND.

Đ/c Phạm Thị Nhung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp giữa năm 2022

Đối với kỳ họp giữa năm 2022, báo cáo của HĐND huyện cho biết: Công tác phối hợp phân công việc chuẩn bị kỳ họp giữa Thường trực HĐND với UBND, UB MTTQ cùng cấp được duy trì và thực hiện tốt. Nội dung chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, các báo cáo đều được trình bày dưới dạng tóm tắt để dành nhiều thời gian cho việc hỏi và giải trình tại Kỳ họp. Các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến trong các phiên thảo luận tại hội trường. Các cơ quan được phân công trả lời ý kiến đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình. Đồng chí chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình ngắn gọn, cụ thể đúng trọng tâm các ý kiến yêu cầu giải trình của các ông bà đại biểu. Kỳ họp của HĐND huyện, các xã thị trấn được chuẩn bị và tổ chức cơ bản đúng theo trình tự, quy định của Luật, các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết chất lượng ngày càng tốt hơn, báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện từng bước được nâng lên, các văn bản trình kỳ họp cơ bản được gửi tới các đại biểu kịp thời, đúng thời gian quy định. Tại kỳ họp giữa năm, HĐND huyện đã thông qua 13 Nghị quyết; HĐND các xã, thị trấn ban hành 136 Nghị quyết. Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận nêu rõ những tồn tại cần rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và điều hành kỳ họp HĐND.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung về Quy trình nghiệp vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa XX về giám sát, chất vấn, giải trình, thẩm tra trên địa bàn huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đ/c Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo Kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra.

Thường trực HĐND các xã, thị trấn rà soát các Nghị quyết đã ban hành, chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định để lưu trữ và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành cùng cấp chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp HĐND, hội nghị chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện và việc giải quyết ý kiến của cử tri; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, ở nhiều lĩnh vực và thực hiện tái giám sát. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn. Tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri tại đơn vị ứng cử, kịp thời chuyển và đôn đốc cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết ngay từ cơ sở./.

Phương Lan

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh