Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát giải quyết các kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND các cấp huyện Hoài Đức
Ngày đăng 15/04/2022 | 15:08  | View count: 184

Công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Thường trực HĐND các cấp huyện Hoài Đức. Qua công tác này, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng cử tri và nhân dân. Đồng thời đây cũng là một tiêu chí, thước đo chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cũng như Thường trực HĐND các cấp. Thời gian qua, Thường trực HĐND các cấp huyện Hoài Đức đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ cùng cấp, các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần giải quyết những bức xúc của cử tri, ổn định tình hình nhân dân và hạn chế đơn thư vượt cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã được các cấp chính quyền huyện chú trọng, tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Tổ Đại biểu Quốc hội, Tổ Đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại huyện tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp 31 ý kiến, kiến nghị. Phối hợp với UB MTTQ huyện tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 326 ý kiến, kiến nghị thuộc 4 nhóm vấn đề gồm: các kiến nghị trả lời chưa được thỏa đáng; các kiến nghị dân sinh bức xúc; các kiến nghị đề xuất chủ trương đầu tư; các kiến nghị cần tổ chức đối thoại với cử tri, trong đó 255 kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, đạt tỷ lệ 78,22%, còn 71 kiến nghị đang giải quyết chiếm 21,78%. Về tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 6 buổi; các Tổ đại biểu huyện tiếp 100 buổi. Kết quả, 100%  ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và trả lời theo quy định.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện được giải quyết đạt tỷ lệ cao 

Để nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến cử tri, thời gian qua HĐND huyện đã tổ chức 01 cuộc giám sát của HĐND, 03 cuộc giám sát của Thường trực HĐND và 04 phiên giải trình của Thường trực HĐND tập trung vào các nội dung kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UB MTTQ huyện, Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế phối hợp. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, bài bản hơn từ khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian. Việc tiếp nhận, phân loại, tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri; các ý kiến cử tri được làm rõ, phân loại, tổng hợp đầy đủ, rõ ràng theo đúng nội dung cử tri phản ánh và được chuyển tiếp đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, trả lời ý kiến; hạn chế tối đa việc tổng hợp thiếu ý, thiếu nội dung hoặc có nội dung nhưng không được chuyển đến cơ quan chức năng theo quy định. Ngoài ra, sau khi chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, Thường trực HĐND huyện đã thường xuyên giao các Ban HĐND, Văn phòng HĐND &UBND huyện theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện làm cơ sở xây dựng  giám sát chuyên đề, tổ chức phiên giải trình đối với nhóm ý kiến nhiều cử tri quan tâm đối với những nội dung ý kiến của cử tri còn băn khoăn, chậm trễ trong việc xem xét hoặc đã được giải quyết  nhưng chưa triệt để chưa thỏa đáng, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết với cử tri tại các cuộc tiếp xúc tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tổng hợp, đôn đốc, giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn tại một số hạn chế như công tác tổng hợp, phân loại đơn thư, ý kiến cử tri có tổ đại biểu còn hạn chế, có kiến nghị chưa rõ nội dung, còn trùng lặp, chậm về thời gian. Nội dung giải quyết đơn và trả lời kiến nghị của cử tri về một số nội dung chưa đạt chất lượng, chưa sát chưa đúng trọng tâm ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Ngoài ra, tiến độ báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri của một số đơn vị có trách nhiệm trả lời còn chưa đảm bảo thời gian, một số ý kiến chậm được xem xét, giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng khiến cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND các cấp huyện Hoài Đức trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả trách nhiệm của đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt lời hứa với cử tri. Từ đó tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp do không giải quyết tốt ý kiến cử tri. Thường trực HĐND huyện đã đề ra một số giải pháp trọng tâm đó là, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác tháng, quý, năm. Thường trực HĐND các cấp thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ và các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện. Nghiêm túc triển khai thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã ký kết. Trước và sau hội nghị tiếp xúc cử tri, thực hiện rà soát, phân loại, đối chiếu làm rõ những nội dung ý kiến, kiến nghị và tiến độ, trách nhiệm trả lời của các cơ quan liên quan làm cơ sở đôn đốc, tổng hợp, giám sát tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trên địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay các ý kiến kiến nghị của nhân dân nhằm đảm bảo tính kịp thời. UBND các cấp cần quan tâm phối hợp chặt chẽ từ khâu phân công, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn thuộc lĩnh vực tham mưu giúp việc trong việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri cũng như việc phối hợp chuẩn bị các điều kiện tham gia theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện.  Phối hợp, phân công chuẩn bị các điều kiện liên quan như: trang thiết bị, bố trí đủ biên chế, đội ngũ chuyên viên giúp việc đảm bảo quy định. Cùng với đó, cần quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cũng như đội ngũ giúp việc làm công tác này. Tiếp tục tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức phiên giải trình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ để làm rõ kết quả, tồn tại và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Phượng Nguyễn

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh