Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát UBND huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 13/07/2021 | 14:30  | View count: 750

Sáng 13/7, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giám sát UBND huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện và thành viên cùng Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn liên quan.

Đ/c Nguyễn Đình Linh – HUV, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hoài Đức năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; điều chỉnh sự toán thu, chi ngân sách năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh, bổ sung và phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nêu ý kiến nghị tại hội nghị

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, lãnh đạo hai Ban của HĐND huyện và các đồng chí thành viên ghi nhận, đánh giá cao kết quả của huyện đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng huyện làm rõ những nội dung về: Tổng quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 và các Nghị quyết điều chỉnh năm 2021. Các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội năm 2021, trong đó tập trung vào các tiêu chí phấn đấu thêm 2 trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia, 100% tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển trong ngày, đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Nỗ lực hoàn thành công tác giao đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ trong năm 2021;… Đề nghị huyện đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình một số ý kiến tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện đã giải đáp cụ thể những nội dung kiến nghị nêu trên.

Đ/c Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Qua ý kiến đóng góp của các Ban HĐND huyện, ý kiến làm rõ của các ngành chức năng, đặc biệt là giải trình của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trước khi trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Lưu ý, đối với một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 còn ở mức thấp, đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể để khắc phục, phấn đầu hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2021; tạo cơ sở tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh