Hoạt đông của hội đồng nhân dân

QUYẾT ĐỊNH: Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 27/05/2021 | 16:56  | View count: 954

UBND huyện đăng tải Quyết định số 58/QĐ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Hoài Đức về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó:

Tổng số đại biểu HĐND được bầu là 35 đại biểu.

Tổng số người trúng cử đại biểu HĐND huyện là 35 đại biểu.

UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

QUYẾT ĐỊNH 58-UBBC

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh