Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Huyện Hoài Đức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”
Ngày đăng 27/03/2021 | 08:48  | View count: 110

Ngày 08/3/2021 Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Ngày 18/3/2021, Sở Tư pháp Hà Nội ban hành Văn bản số 618/STP-PBGDPL về việc phát động và tham gia cuộc thi  trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Theo đó, cuộc thi được diễn ra từ 00 giờ 00 phút ngày 01/4/2021 đến 24h ngày 30/4/2021 với hình thức thi trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị di động với 20 câu hỏi (19 câu hỏi trực tuyến vào 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi) nội dung được đăng tải trên website http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn  của Bộ Tư pháp.

Để triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đạt hiệu quả góp phần phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời góp phần tích cực vận động, khuyến khích để Nhân dân hưởng ứng tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ của công dân đối với hoạt động bầu cử trên địa bàn huyện. Ngày 25/3/2021 UBND huyện Hoài Đức ban hành Văn bản số 607/UBND-TP về việc Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn huyện. Toàn bộ nội dung, thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, truy nhập, tham gia hưởng ứng./.

VĂN BẢN 618-STP

VĂN BẢN 607-HUYỆN

                                                                                                                                                                      Phòng Tư pháp Hoài Đức

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh