Hoạt đông của hội đồng nhân dân

THÔNG BÁO: Về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoài Đức, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 19/02/2021 | 14:38  | View count: 158

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện Hoài Đức đã ban hành Thông báo số 07/TB-UBBC ngày 18/02/2021 về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoài Đức, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

- Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của hội đồng bầu cử Quốc gia.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử: Phòng Nội vụ huyện - Cơ quan thường trực UBBC huyện Hoài Đức. Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử: trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thức vào 17h00 ngày 14/3/2021. Riêng ngày 13/3/2021(thứ 7) và ngày 14/3/2021(Chủ nhật) làm việc cả ngày.

Trân trọng thông báo để nhân dân được biết./.

THÔNG BÁO SỐ 07-UBBC

NGHỊ QUYẾT SỐ 41-HĐNBCQG

MẪU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

MẪU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh