Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện Luật cư trú trên địa bàn xã Đức Giang năm 2020
Ngày đăng 12/05/2020 | 13:26  | View count: 103

Chiều 11/5/2020, đồng chí Nguyễn Trung Thuận – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Luật cư trú trên địa bàn xã Đức Giang. Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật cư trú có hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành tổ chức nhiều hội nghị cũng như triển khai các nội dung có liên quan thực hiện Luật cư trú trên địa bàn đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ liên quan.

HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện Luật cư trú trên địa bàn xã Đức Giang năm 2020

Làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Luật cư trú trên đài truyền thanh xã. Hướng dẫn các văn bản về luật tới đông đảo quần chúng nhân dân biết và tự giác chấp hành. UBND xã thường xuyên chỉ đạo công an xã tăng cường các biện pháp quản lý cư trú bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng trong ngành luôn lắm bắt kịp thời tin tức tình hình liên quan đến quản lý con người, quản lý các loại đối tượng, tình hình an ninh trật tự, phối hợp xử lý các tình huống kịp thời. Trong 5 năm qua, UBND xã đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật cư trú với gần 150 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Kết quả từ năm 2016 đến nay công an xã đã đăng ký tạm trú cho 483 hộ. 891 nhân khẩu, cấp 483 sổ tạm trú. Tiếp nhận thông báo lưu trú với tổng số trên 377 lượt trong đó báo trực tiếp là 330 lượt, thông qua điện thoại là 47 lượt.

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trong thời gian tới, Công an xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm vắng, tạm trú; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn khu dân cư; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đúng người đúng tội, không để lọt tội phạm, giữ vững lòng tin trong nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh