Hoạt đông của hội đồng nhân dân

THÔNG BÁO: hoãn buổi tiếp công dân định kỳ của Đại biểu HĐND huyện ngày 22/4/2020
Ngày đăng 17/04/2020 | 11:42  | View count: 454

UBND huyện đăng tải Thoogn báo số 10/TB-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức về việc tạm hoãn buổi tiếp công dân định kỳ của Đại biểu HĐND huyện ngày 22/4/2020 để các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân được biết./.

THÔNG BÁO SỐ 10-HĐND

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh