Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 03/2020 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 28/02/2020 | 11:12  | View count: 617

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 29/12/2016 của Thường trực HĐND huyện). Theo báo cáo của các Ông (Bà) tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 03/2020 để đông đảo nhân dân được biết.

THÔNG BÁO 04-2020

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh