Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ 2009 và các quy định của pháp luật về dân quân tự vệ trên địa bàn xã Vân Côn giai đoạn từ 2017 đến tháng 8 năm 2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 15:52  | View count: 305

Chiều 30/9, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Tú - HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Vân Côn khảo sát việc triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ 2009 và các quy định của pháp luật về dân quân tự vệ trên địa bàn xã giai đoạn từ 2017 đến tháng 8 năm 2019. Cùng dự buổi khảo sát có các thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, Ban CHQS huyện.

Thành viên đoàn khảo sát và đại diện lãnh đạo UBND xã, Ban chỉ huy quân sự xã phát biểu ý kiến

Ngay sau khi Luật dân quân tự vệ có hiệu lực và hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện, UBND xã Vân Côn đã chỉ đạo BCH quân sự xã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2009. Đồng thời giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng theo quy định; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Đài truyền thanh xã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của luật dân quân tự vệ. Qua đó giúp các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của luật dân quân tự vệ. Ngay từ đầu năm 2019, BCH quân sự xã đã biên chế, kiện toàn lực lượng dân quân nòng cốt vào các tổ, tiểu đội, trung đội dân quân của xã.Tổng số dân quân trong biên chế là 158 đồng chí.Thường xuyên kiện toàn Ban CHQS xã đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực làm tham mưu của đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, đã tiến hành cử 3 đồng chí tham gia đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn. Trong đó 1 đồng chí đã tốt nghiệp trung cấp và 2 đồng chí đã tốt nghiệp Đại học ngành quân sự cơ sở. Hằng năm đều cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn và tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân các đối tượng đúng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban CHQS huyện. Thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân, Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán ngân sách xã làm tốt công tác lập dự toán đảm bảo ngân sách cho lực lượng dân quân theo đúng luật dân quân tự vệ và quyết định số 10 của UBND thành phố Hà Nội. Đảm bảo chi trả ngày công lao động cho lực lượng dân quân khi được huy động thực hiện các nhiệm vụ; chi trả phụ cấp trách nhiệm hàng tháng và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó quân sự xã đúng chế độ quy định. Trong những năm gần đây Ban CHQS xã Vân Côn đã huy động nhiều lượt cán bộ chiến sỹ dân quân cùng lực lượng công an tham giam bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân vào các ngày lễ, tết, các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của địa phương và cấp trên. Hoạt động của lực lượng dân quân của đơn vị góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đơn vị, địa phương. Đảm bảo xây dựng lực lượng thường trực, dự bị hùng hậu đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã cùng các đồng chí trong Ban CHQS xã và thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tú - HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật dân quân tự vệ trên địa bàn xã Vân Côn trong thời gian qua, đồng chí cũng yêu cầu xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật dân quân tự vệ; kịp thời kiện toàn bổ sung lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, chất lượng tốt, luôn là lực lượng nòng cốt xung kích ở địa phương; đảm bảo tốt cơ sở vật chất phục vụ cho các nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; động viên khen thưởng kịp thời lực lượng dân quân tự vệ; Ban CHQS xã phối hợp với công an làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh./.

Đỗ Hạnh

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh