Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Đức Thượng về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng 02/05/2019 | 16:09  | View count: 1271

Vừa qua, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Đức Thượng về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.

Làm việc với xã Đức Thượng, đoàn giám sát đã đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo công tác kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thông qua việc ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để thực hiện. Tính đến hết năm 2018, toàn xã có 1.960 thửa đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 80,23% tổng số thửa trên địa bàn, chiếm 99,24% tổng số thửa đủ điều kiện. Đất nông nghiệp đã có 5.636 thửa được cấp giấy chứng nhận, đạt 97,17%. Đất dịch vụ có 98 thửa đã được cấp giấy chứng nhận, đạt 91,58%. 

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã và các ý kiến trao đổi của thành viên đoàn giám sát và ngành chức năng huyện làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, đề ra các kế hoạch, giải pháp để thực hiện; đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu kết luận, đề nghị xã Đức Thượng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành văn bản của Đảng ủy, UBND xã trong thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và xác định công tác cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn nhằm tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp còn lại trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đất nông nghiệp, đất dịch vụ và đăng ký đất đai.

             Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh