Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện làm việc với xã Cát Quế về việc thực hiện công tác Cải cách hành chính và năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”
Ngày đăng 04/04/2019 | 16:14  | View count: 1071

Chiều 01/4, đoàn giám sát của HĐND do đồng chí Nguyễn Trung Thuận- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về làm việc với xã Cát Quế về việc thực hiện công tác Cải cách hành chính và năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Cùng đi với đoàn có các đồng chí thành viên ban pháp chế, đại diện phòng Tư pháp, phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Nội vụ.

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với UBND xã Cát Quế

Theo báo cáo của UBND xã Cát Quế, từ đầu năm 2018 đến nay, công tác cải cách hành chính và thực hiện chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị" đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBND xã đã ban hành 04 kế hoạch, 04 quyết định triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cát Quế báo cáo việc thực hiện công tác Cải cách hành chính

và năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”

Thường xuyên đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng đặc biệt là tuyên truyền về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Nhờ đó, đến nay, việc công dân tự thực hiện đăng ký thủ tục hành chính qua mạng trên địa bàn xã đạt trên 90%. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra công vụ các đơn vị nhằm thực hiện nghiêm về trật tự, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 11/2018, xã đã tiến hành rà soát được 182 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực được công khai và thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng đạt được những kết quả trong công tác cải cách hành chính và thực hiện năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" của UBND xã Cát Quế. Đồng chí yêu cầu UBND xã Cát Quế tiếp tục quan tâm rà soát công khai các thủ tục hành chính để nhân dân biết và thực hiện; Kiện toàn bộ phận Một cửa của xã theo Nghị định 61 của Chính phủ; Có biện pháp, giải pháp để thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian quy định; Quán triệt đến tất cả cán bộ thực hiện đúngg theo quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Thường xuyên kiểm tra về thái độ của cán bộ tiếp xúc và làm việc với nhân dân.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh