Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thông Báo: Lịch tiếp dân Tháng 04/2019 của Đại biểu HĐND huyện Khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 03/04/2019 | 09:30  | View count: 125

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 (Ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 29/12/2016 của Thường trực HĐND huyện). Theo báo cáo của các Ông (Bà) Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân Tháng 04/2019 cụ thể như sau: (Chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh