Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện tổ chức rút kinh nghiệm kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện và các xã, thị trấn
Ngày đăng 11/01/2019 | 16:45  | View count: 4566

Sáng 11/01, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện và các xã, thị trấn. Dự hội nghị có ông Vương Duy Hướng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Quang Đức-Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự

Ông Nguyễn Trung Thuận-P.Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo

Kỳ họp cuối năm 2018 đã được HĐND huyện và các xã thị trấn tổ chức tốt.  Thường trực HĐND huyện và các xã, thi trấn đã chủ động phối hợp với UBND, UB MTTQ cùng các cấp thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp đảm bảo thời gian để UBND cấp mình chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với cử tri nơi ứng cử trước và sau kỳ họp được tổ chức theo đúng quy định về thời gian, nội dung, trong đó cấp huyện đã tổng hợp 115 ý kiến, kiến nghị  thuộc thẩm quyền để xem xét giải quyết; cấp xã tổ chức 322 cuộc tiếp xúc với 1.215 ý kiến; sau tiếp xúc ý kiến được chuyển cơ quan chuyên môn trả lời nghiêm túc. Việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp cơ bản đáp ứng yêu cầu; các báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm và có tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, xem xét. Kỳ họp cuối năm 2018, HĐND các cấp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Kết quả, 22 ông bà giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và 156 ông bà giữ chức vụ do đại biểu HĐND xã đều đạt tỷ lệ cao về số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm. Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện đã thông qua 4 Nghị quyết thường kỳ và 7 nghị quyết chuyên đề; kỳ họp HĐND các xã, thị trấn đã ba hành 126 Nghị quyết gồm 60 Nghị quyết thường kỳ và 66 Nghị quyết chuyên đề. Các Nghị quyết được ban hành cơ bản đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở chỉ ra một số điểm hạn chế trong tổ chức kỳ họp cuối năm 2018, HĐND các xã, thị trấn, đại diện một số xã đã đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện trong năm 2019.

Ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Vương Duy Hướng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện chủ đề “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tập trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để năm 2020 xây dựng huyện trở thành quận, cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện 23, chuẩn bị các bước cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì vậy, HĐND huyện và các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch và có giải pháp thực hiện các hạn chế đã được nêu; nâng cao vai trò của đại biểu HĐND và HĐND đối với việc giám sát giải quyết những vấn đề cử tri ý kiến nhiều lần, vấn đề phức tạp trong nhân dân; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND, tăng thời gian thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp; tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sản xuất vụ xuân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, quản lý xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Đặc biệt quan tâm triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ trước trong và sau tết, quan tâm chăm lo đến người nghèo, đối tượng chính sách, đảm bảo tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh