Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Kiểm tra kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” tại xã Đức Thượng
Ngày đăng 03/10/2018 | 08:01  | View count: 944

Vừa qua, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Huyện uỷ viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát kết quả thực hiệc Công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” tại xã Đức Thượng.

Vừa qua, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Huyện uỷ viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát kết quả thực hiệc Công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” tại xã Đức Thượng. Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo UB MTTQ, Công an, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp và một số phòng, ban huyện.

Thực hiện chương trình số 08 của Huyện uỷ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Hoài Đức giai đoạn 2016-2020 gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”, xã Đức Thượng luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong 8 tháng đầu năm 2018, xã đã ban hành 04 Quyết định, 12 Chương trình, Kế hoạch có nội dung về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thông qua nhiều hình thức như niêm yết công khai tại bộ phận một cửa xã, hệ thống loa phát thanh, pano; lồng ghép các hội nghị giao ban, họp dân; hướng dẫn công dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát tờ rơi tuyên truyền tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả khi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính…

Đoàn giám sát đi thăm, kiểm tra Bộ phận Một cửa xã

UBND cũng xã đã chỉ đạo Bộ phận 1 cửa cập nhật, công khai 181 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực; tiếp nhận 3.764 hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; thực hiện 156 thủ tục hành chính liên thông 3 thủ tục: khai sinh, nhập khẩu khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện 461 thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyết mức độ 3, trong đó đã và đang giải quyết đúng hạn đạt 100%. Bên cạnh đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính được UBND xã quan tâm, chú trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Đ/c Nguyễn Thanh Tú – Huyện ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Tú – huyện uỷ viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện ghi nhận các kết quả trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” tại xã Đức Thượng. Đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Theo đó, trong thời gian tới, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Đức Thượng cần: tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện Chương trình số 08 của Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Hoài Đức giai đoạn 2016-2020; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền thông qua các hội nghị, đài truyền thanh, tuyên truyền trực quan…; thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đảm bảo công khai theo đúng quy định; quản lí, phân công, đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, hợp đồng lao động…Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh