Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện giám sát về kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn xã Di Trạch
Ngày đăng 25/07/2018 | 22:36  | View count: 1110

Chiều 24/7, đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Trung Thuận – HUV, phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về làm việc tại xã Di Trạch về kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn xã.

Chiều 24/7, đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Trung Thuận – HUV, phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về làm việc tại xã Di Trạch về kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn xã. Cùng tham gia đoàn có đại diện các ban của HĐND, các ngành chức năng của huyện và đại biểu HĐND ứng cử tại xã Di Trạch.

Đoàn giám sát làm việc tại cã Di Trạch

Để việc tiếp nhận, phân loại và thụ lý đơn thư, khiếu nại của công dân được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, UBND xã Di Trạch đã thành lập tổ công tác tập trung xem xét, giải quyết đơn thư gồm 19 thành viên, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng. Công tác tiếp dân được xã thường xuyên duy trì với định kỳ 1 buổi tiếp dân của đại biểu HĐND huyện tại xã hằng tháng, 8 buổi tiếp dân của đại biểu HĐND xã hằng tháng và 1 cán bộ làm công tác tiếp dân thường xuyên tại UBND. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã Di Trạch đã tiếp nhận 29 đơn thư kiến nghị, trong đó đã giải quyết xong 14 đơn và đang xem xét giải quyết 15 đơn còn lại.

Đại diện lãnh đạo xã báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân;

thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn xã

Các thành viên trong đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo xã đã thảo luận, trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình hình, biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; sự chủ động phối hợp của huyện với các sở ngành liên quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận -  HUV, phó chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trung Thuận -  HUV, phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu xã Di Trạch tiếp tục quan tâm, kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư của người dân; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho nhân dân; Tăng cường công tác đối thoại với lãnh đạo xã đặc biệt là người đứng đầu; Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác hòa giải ở cơ sở; Phân công rõ trách nhiệm của cán bộ trong công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư; Các ngành của huyện phối hợp với xã Di Trạch trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh