Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Đắc Sở
Ngày đăng 28/03/2018 | 22:58  | View count: 305

Chiều 28/3, Ban pháp chế HĐND huyện Hoài Đức tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do đồng chí Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đã giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Đắc Sở. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện.

Chiều 28/3, Ban pháp chế HĐND huyện Hoài Đức tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do đồng chí Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đã giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Đắc Sở. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Khương-Phó Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo

03 tháng đầu năm 2018, UBND xã Đắc Sở đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân đạt được nhiều kết quả; chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa ngày càng được nâng cao, cùng với tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Trong 3 tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận 456 hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, số hồ sơ giải quyết được là 455 hồ sơ, đạt 99,7%. Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 72 hồ sơ, đạt 100%.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Đắc Sở

Tại buổi giám sát, lãnh đạo xã Đắc Sở và các phòng, ban, ngành của huyện đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; công tác sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác tuyên truyền, phổ biến tới người dân.

Đ/c Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận, huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, tổ chức đoàn thể với bộ phận một cửa, cần quản lý tốt các công văn đến, đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương./.

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh