Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện giám sát việc thực hiện thu-chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 19/06/2018 | 23:21  | View count: 1219

Sáng 15/6, thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát, làm việc với UBND huyện về công tác thu-chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng 15/6, thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát, làm việc với UBND huyện về công tác thu-chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Đức-thành ủy viên, phó Bí thư huyện ủy,  chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-huyện ủy viên, phó Chủ tịch UBND huyện, một số ngành chuyên môn liên quan. 

Đ/c Nguyễn Thị Nhẫn-UV UBND, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thông qua các báo cáo

Đại diện cơ quan chuyên môn của UBND huyện đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017, kết quả thực hiện thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách năm 2018; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh bổ sung và phương hướnnghiệm vụ thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 86% dự toán thành phố giao và đạt 57,6% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao. 10/10 chỉ tiêu đều đạt trên 50% dự toán. Việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cũng đã được triển khai đúng trình tự quy định. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra những điểm mạnh, đồng thời thẳng thắn trao đổi một số tồn tại, hạn chế, đề nghị làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

Đ/c Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: về cơ bản, thống nhất với các báo cáo của UBND huyện đã dự thảo, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của cơ quan chuyên môn trong việc thu ngân sách Nhà nước để đảm bảo nguồn chi trên địa bàn. Tuy nhiên, báo cáo cũng cần tiếp thu ý kiến các thành viên trong đoàn giám sát, bổ sung đánh giá nguyên nhân đối với những khoản thu còn chưa cao; cần nêu rõ tên các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác thu ngân sách; rà soát lại các chỉ tiêu thu cho phù hợp để có báo cáo, đề xuất, thống nhất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Về thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chỉ Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị được giao chủ đầu tư thực hiện tốt  tập trung chỉ đạo quyết liệt, bám sát từng dự án, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn; cần nêu cụ thể đơn vị yếu trong đầu tư xây dựng cơ bản, công trình nào chậm, nguyên nhân để có hướng chỉ đạo kịp thời, hiệu quả./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh