Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện giám sát xã Dương Liễu về thực hiện xây dựng các nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng 29/03/2018 | 14:51  | View count: 849

Sáng 28/3, thường trực HĐND huyện Hoài Đức tổ chức đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Trung Thuận-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát về thực hiện xây dựng các nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Liễu. Tham gia còn có các ông bà đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các ngành chức năng của huyện.

Sáng 28/3, thường trực HĐND huyện Hoài Đức tổ chức đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Trung Thuận-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát về thực hiện xây dựng các nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Liễu. Tham gia còn có các ông bà đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các ngành chức năng của huyện.

Đ/c Phí Đình An-Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo về

thực hiện xây dựng các nhà văn hóa đạt tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa

Xã Dương Liễu có 14 thôn, trong đó 4 thôn có nhà văn hóa được đầu tư xây dựng giai đoạn 2009-2010; 07 thôn nhà văn hóa được xây dựng giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên 3 nhà văn hóa thôn Chàng Trũng, thôn Gia, thôn Mới đã xuống cấp chưa đáp ứng được tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, một số nhà văn hóa diện tích nhỏ hẹp, các trang thiết bị như âm thanh, bàn ghế, sân chơi thể thao chưa đáp ứng được hoạt động văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao của người dân. 

Đoàn kiểm tra thực tế nhà văn hóa thôn Quê-Chùa Đồng đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Tại buổi giám sát, các đại biểu xã Dương Liễu đã thẳng thắn trao đổi, đề nghị huyện quan tâm đến đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa trong khu dân cư theo tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa.

 

Đại biểu tập trung thảo luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thuận, huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đã làm được của xã Dương Liễu và chỉ ra một số nội dung cần tập trung chỉ đạo và triển khai trong thời gian tiếp theo về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa; huy động các nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng, bổ sung mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa các thôn để sớm đạt được tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Trung Thuận, huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh