Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện Hoài Đức khóa 19 tổ chưc kỳ họp thứ 5
Ngày đăng 14/12/2017 | 10:26  | View count: 2078

Trong 2 ngày 12 và 13/12/ 2017, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 5 tại hội trường lớn UBND huyện dưới sự điều hành của ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Đăng Sơn-thường vụ huyện ủy, phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 2 ngày 12 và 13/12/ 2017, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 5 tại hội trường lớn UBND huyện dưới sự điều hành của ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Đăng Sơn-thường vụ huyện ủy, phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Hoài Đức, đã thông qua 7 báo cáo, trong đó: thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo hoạt động của HĐND năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018; UBND huyện đã trình các báo cáo về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân huyện thông qua báo cáo công tác kiểm sát, xét xử năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Các ban của HĐND huyện đã trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, viện kiểm sát nhân dân, toàn án nhân dân huyện. UB MTTQ huyện trình bày thông báo của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến phản biện xã hội với HĐND và UBND huyện.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tự nghiên cứu 12 báo cáo gồm: báo cáo chi tiết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà năm 2017, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017, kế hoạch phân bổ vốn và danh mục các dự án đầu tư xây dựng năm 2018 của huyện; bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, phương hướng năm 2018; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5; báo cáo công tác cải cách hành chính và thực hiện năm “kỷ cương hành chính 2017”, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017, phương hướng năm 2018; báo cáo công tác thi hành án và kết quả thực hiện nội dung HĐND huyện ủy quyền cho thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp.

Đ/c Đỗ Đức Trung-TVHU, P.Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

thông qua báo cáo thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế-xã hội, ANQP của huyện năm 2017

Năm 2017, Thường trực HDND huyện và các ban của HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Hoạt động giám sát của hội đồng được tăng cường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề còn nhiều vướng mắc, tồn tại. Trên cơ sở đó kiến nghị với cấp có thẩm quyền và đề nghị UBND huyện có biện pháp chỉ đạo giải quyết, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận ổn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Đại biểu dự kỳ họp

Năm 2017, Tổng giá trị sản xuất đạt 17.290 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 10,38% so với năm 2016, trong đó giá trị giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng là 8.177 tỷ đồng, tăng 9,32%; giá trị thương mại-dịch vụ là 7.905 tỷ đồng, tăng 13,1%, sản xuất nông nghiệp là 1.208 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2016. Huyện Hoài Đức đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung theo Nghị quyết số 25 của UBND thành phố Hà Nội; tiếp tục quan tâm, phát triển mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao trên cơ sở 800ha hiện có. Đã tổ chức 2 lớp truyền nghề mộc dân dụng, hỗ trợ 2 dự án ứng dụng dây chuyền hiện đại vào sản xuất. Công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ tiếp tục được chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Đến nay, đã bố trí cơ bản đủ quỹ đất dịch vụ theo yêu cầu; giải quyết xong các tồn tại, vướng mắc trong công tác xét hộ, tổ chức giao đất thực địa cho 1.627 hộ thuộc 5 xã. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được nâng cao về chất lượng, các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đảm bảo tính khả thi trong thực hiện. Hoạt động trên lĩnh vực văn hoá-xã hội được duy trì hiệu quả Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu, hoàn thành công tác huấn luyện các lực lượng theo quy định, chỉ đạo 4 xã tiến hành diễn tập phòng thủ cấp xã đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị.

Vấn đề được các đại biểu thảo luận tập trung ở tổ chủ yếu liên quan đến công tác thu-chi ngân sách; các biện pháp, giải pháp cụ thể tiêp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; việc giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, công tác xét hộ, phương án giao đất dịch vụ, bổ sung diện tích đất dịch vụ còn thiếu; những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đối với một số vụ việc còn tồn đọng kéo dài; công tác cải cách hành chính và thực hiện “năm kỷ cương hành chính năm 2017” và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp

Ý kiến tham luận tại hội trường tập trung chủ yếu xem xét về nguyên nhân, đề xuất những kiến nghị liên quan đến vấn đề thực hiện giao đất dịch vụ theo Nghị định 17 cho nhân dân; các giải pháp nhằm nâng cao tiêu chí nông thôn mới; công tác quản lý Nhà nước về thu-chi ngân sách, đầu tư, bố trí vốn cho xây dựng cơ bản.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Anh-phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời chất vấn của thường trực HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp, ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại buổi thảo luận liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai trọng tâm là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; vấn đề giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2017. Đồng chí Đỗ Đức Trung-thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện giải trình về kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, tập trung việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017; vấn đề quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp học, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là một số phòng chức năng.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Đức-thành ủy viên, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đất dịch vụ theo nghị định 17 của Chính phủ; rà soát cụ thể đối với hệ thống trường lớp học để có kế hoạch phù hợp đáp ứng yêu cầu dạy và học cũng như thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu ngân sách nhà nước; có kế hoạch chi tiết trong thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2018.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trên tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa 19 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Việc tham gia góp ý của các đại biểu đã có nhiều đổi mới, cải tiến theo hướng tập trung, chất lượng, đi thẳng vào vấn đề cần trao đổi. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung cử tri, đại biểu đề nghị, chất vấn; bổ sung thêm những giải pháp hữu hiệu thực hiện trong thời gian tới. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua 5 Nghị quyết. Đó là: Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh