hoạt động của các xã, thị trấn

UBND xã Đắc Sở khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2024
Ngày đăng 04/07/2024 | 16:20  | View count: 34

       Sáng 04/7/2024, UBND xã Đắc Sở tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2024. 

Đại biểu dự khai mạc

Tới dự có Trung tá Vũ Nam Sơn – Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện; các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã.

Đ ồng chí Tạ Đăng Xuân - Chủ tịch UBND xã Đắc Sở p hát biểu khai mạc

        Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Tạ Đăng Xuân - Chủ tịch UBND xã Đắc Sở nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xã Đắc Sở luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy của Ban Tổ chức, mệnh lệnh cán bộ chỉ huy các cấp, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

     Tham gia huấn luyện có 39 chiến sĩ dân quân cơ động và dân quân tại chỗ từ năm thứ hai đến năm thứ tư trên địa bàn xã. Trong thời gian huấn luyện 7 ngày (đối với chiến sĩ dân quân tại chỗ) và 12 ngày (đối với chiến sĩ dân quân cơ động); các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung chính trị và quân sự. Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị do Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã truyền đạt, với các chuyên đề: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược "Diễn biến hòa bình" , " bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;…

         Nội dung huấn luyện quân sự do Ban Chỉ huy quân sự xã truyền đạt bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân. nội dung quân sự chung, điều lệnh đội ngũ;…

Trung tá Vũ Nam Sơn – Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phát biểu chỉ đạo

           Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Đắc Sở nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự, quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn./.

Đỗ Hạnh

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh