hoạt động của các xã, thị trấn

Đảng ủy xã Đông La tổ chức Hội nghị học tập bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 11/06/2024 | 18:01  | View count: 68

Sáng 11/6, Đảng ủy xã Đông La tổ chức Hội nghị học tập bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, Đảng viên huyện Hoài Đức”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Khắc Dần – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện, báo cáo viên cấp  thành phố, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ xã Đông La. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Khắc Dần – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện, báo cáo viên cấp  thành phố quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, Đảng viên huyện Hoài Đức”

Đồng chí Đỗ Khắc Dần – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện truyền đạt bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng,

quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Thông tin thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Đặc biệt cùng nhìn lại thành quả Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải bám sát Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần theo đúng kế hoạch. Đồng thời, nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội…

Các đại biểu tới dự hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Đắc Chuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị sau hội nghị, cấp uỷ Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của bài viết, Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước, đơn vị, địa phương trong thời gian qua, nhất là những kết quả đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024; tiếp tục tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong bài viết, chuyên đề năm 2024. Bên cạnh đó, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền; quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính.

Đồng chí Trịnh Đắc Chuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2024 nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung của bài viết, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Lãnh đạo xã trao huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhân dịp này Đảng ủy xã đã trao tặng huy hiệu Đảng 65, 60, 45, 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đông La ./.

Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh