hoạt động của các xã, thị trấn

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Cát Quế tổ chức lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 xã quản lý năm 2024
Ngày đăng 05/06/2024 | 14:28  | View count: 73

Sáng 05/6, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Cát Quế tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 xã quản lý năm 2024. Dự khai mạc có đại tá Nguyễn Văn Hậu-giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng ban ngành, đoàn thể xã cùng 300 học viên là cán bộ, công chức, đảng viên, giáo viên các nhà trường, bí thư chi đoàn, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hiền Hân-Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hiền Hân-Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã nhấn mạnh: Từ sau ngày đất nước thống nhất, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược. Trong đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có vai trò quan trọng về nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Để lớp học đạt được mục đích đề ra, đồng chí yêu cầu các học viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học và nắm chắc các nội dung để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân.

 

Đại biểu tham dự

Đợt này, học viên tham gia được truyền đạt các nội dung cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng-an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

 

Học viên lớp học

 Những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm,tệ nạn xã hội và một số vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hậu-giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 truyền đạt nội dung

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các đối tượng 4 xã Cát Quế quản lý nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở cơ sở trong tình hình mới, đồng thời nâng cao trình độ nhận thức, năng lực, tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Chu Hồng

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh