hoạt động của các xã, thị trấn

Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Đông La năm 2024
Ngày đăng 23/05/2024 | 03:00  | View count: 66

Sáng 23/5, UBND xã Đông La tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2024. 

Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Đông La năm 2024

Tới dự có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã cùng 31 chiến sĩ dân quân cơ động và dân quân tại chỗ từ năm thứ hai đến năm thứ tư trên địa bàn xã.

Các đại biểu tới dự hội nghị

Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Kiều Duy Tập - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đông La đề nghị Ban chỉ huy huấn luyện và cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện, thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự huyện, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian theo quy định. Gắn công tác huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội. Khắc phục khó khăn về thao trường, bãi tập, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu và giáo án huấn luyện; trong huấn luyện phải quản lý chặt chẽ quân số, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và đảm bảo an toàn giao thông; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Đồng chí Kiều Duy Tập - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đông La phát biểu ý kiến chỉ đạo

 Trong thời gian huấn luyện 7 ngày (đối với chiến sĩ dân quân tại chỗ) và 12 ngày (đối với chiến sĩ dân quân cơ động); các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung chính trị và quân sự. Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Được – Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã và đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Bí thư Đoàn xã, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông La truyền đạt, với các chuyên đề:

Đồng chí Nguyễn Văn Được – Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã truyền đạt những nội dung huấn luyện

Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược "Diễn biến hòa bình" , " bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;…

Nội dung huấn luyện quân sự do Ban Chỉ huy quân sự xã truyền đạt bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân. nội dung quân sự chung, điều lệnh đội ngũ;…

  

Các chiến sĩ lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ đang lắng nghe bài giảng

 Đây là đợt huấn luyện quan trọng, giúp cho các chiến sỹ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nắm chắc nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn ''diễn biến hòa bình'', ''bạo loạn lật đổ'' của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị ...

Đồng thời vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gương mẫu vận động, tuyên truyền gia đình và nhân dân chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ của dân quân tự vệ, khi có lệnh tích cực tham gia nhiệm vụ SSCĐ, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân./.

Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh