hoạt động của các xã, thị trấn

Đảng uỷ xã Cát Quế tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Triển khai kế hoạch tuyên truyền và thi tìm hiểu NQ số 15-NQ/TW của Bộ chính trị; Giao ban công tác Đảng quý III năm 2022
Ngày đăng 04/08/2022 | 14:00  | View count: 150

Chiều 04/8, Đảng uỷ xã Cát Quế tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai kế hoạch tuyên truyền và thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; giao ban công tác Đảng quý III năm 2022. Dự có các đồng chí Thường trực Đảng Uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng ban ngành, đoàn thể cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban chi uỷ các chi bộ trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang-Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã thông qua kết quả công tác tổ chức Đại hội chi bộ; triển khai kế hoạch tuyên truyền và thi tìm hiểu Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 71 của Huyện uỷ Hoài Đức và kế hoạch số 24 của Đảng uỷ xã Cát Quế về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng uỷ xã Cát Quế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, các văn bản liên quan, triển khai thực hiện Đại hội các chi bộ đảm bảo đúng quy định của điều lệ Đảng. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện quy trình. Đồng thời, các bước rà soát, tổ chức họp chi bộ lấy ý kiến giới thiệu được thực hiện công khai, dân chủ. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội các chi bộ đã đảm bảo các yêu cầu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị.

Đại biểu dự hội nghị

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tính đến ngày 17/7/2022, có 20/20 Chi bộ đã bầu Ban chi uỷ và các chức danh chi bộ là 49 đồng chí đảm bảo đúng quy định. Đây là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu tham luận

Thực hiến kế hoạch số 77 của Ban tuyên giáo Huyện uỷ về tổ chức tuyên truyền và triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đảng uỷ xã Cát Quế đã ban hành kế hoạch số 25 và triển khai cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 15 trong xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đồng thời, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu nhất là về vị trí, vai trò và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội. Đảng uỷ giao UBND xã chỉ đạo các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi; các cơ quan, đơn vị, trường học tuyên truyền cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đăng tải kế hoạch, thể lệ, tư liệu, kết quả trên trang Chính quyền điện tử xã; các Chi bộ trực thuộc tích cực triển khai tới các đảng viên trong chi bộ; Uỷ ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi bằng hình thức phù hợp để cuộc thi đạt kết quả cao.

Đ/c Nguyễn Tự Bính-Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Đối với công tác tổ chức xây Đảng trọng tâm quý III năm 2022, Đảng uỷ xã Cát Quế tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 04 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt các chi bộ cơ sở; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch; thực hiện nghiêm pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trao quyết định về việc chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ

Cũng nhân dịp này, Đảng uỷ xã Cát Quế đã trao Quyết định về việc chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ cho 20 đồng chí nhiệm kỳ 2022-2025./.

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh