hoạt động của các xã, thị trấn

CHÍNH SÁCH MỚI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ
Ngày đăng 06/07/2021 | 13:25  | View count: 276

          Thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Văn bản số 6019/NHCS-TDNN ngày 30/6/2021 về việc cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

          Theo đó, đối tượng được vay vốn là người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng, gọi chung là người đã chấp hành xong hình phạt tù, được vay vốn theo chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Mức cho vay, thời hạn, hồ sơ, quy trình, thủ tục vay vốn ... được thực hiện theo quy định của chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên và từ Quỹ quốc gia về việc làm, và các hướng dẫn hiện hành khác của Tổng Giám đốc NHCSXH.

          Đây là một chính sách mới của Đảng, Nhà nước ta nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của dân tộc ta.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh