hoạt động của các xã, thị trấn

UBND xã Song Phương tổ chức phiên bắt thăm đợt 1 giao đất dịch vụ tại vị trí X1
Ngày đăng 06/07/2020 | 16:50  | View count: 1255

Sáng 03/7, UBND xã Song Phương tổ chức phiên bắt thăm giao đất dịch vụ đợt 1 tại vị trí X1 theo Nghị định 17. Tham gia tổ chức thực hiện có các đồng chí trong Ban chỉ đạo giao đất dịch vụ huyện, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện lãnh đạo UBND xã.

UBND xã Song Phương tổ chức phiên bắt thăm giao đất dịch vụ theo Nghị định 17 đợt 1 tại vị trí X1

Tham gia bắt thăm đất dịch vụ đợt 1 của xã Song Phương theo Nghị định 17 ngày 27/1/2006 của Chính phủ và Quyết định 1098 ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Hà Tây cũ có 28 hộ đủ điều kiện. Tại phiên làm việc, với hình thức bắt thăm bằng phiếu kín, đại diện hộ gia đình, cá nhân được giao đất dịch vụ thực hiện bắt thăm 2 vòng. Vòng 1 bắt thăm số thứ tự bắt thăm vòng 2, vòng 2 bắt thăm số thứ tự ô đất được giao.

Các hộ đủ điều kiện được mời lên bốc thăm

Quá trình bắt thăm diễn ra một cách khách quan, dân chủ, công khai, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng phương án, quy chế do UBND huyện phê duyệt, trước sự chứng kiến của ngành chức năng huyện và những người tham gia bốc thăm. Việc tổ chức bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ nhằm thực hiện tốt chính sách của nhà nước, đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Hội đồng giao đất dịch vụ xã Song Phương sẽ làm các thủ tục đề nghị UBND huyện tiến hành giao đất ngoài thực địa cũng như hoàn thành các hồ sơ giao đất, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc thực hiện đảm bảo an toàn, minh bạch, công khai

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh