hoạt động của các xã, thị trấn

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Cát Quế
Ngày đăng 03/06/2020 | 16:28  | View count: 535

Sáng 02/6, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát, làm việc tại xã Cát Quế về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm 2020; Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang-Phó Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo

06 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, giám sát của HĐND, UBND xã Cát Quế đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, kinh tế-xã hội ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo. Sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề như chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất bánh kẹo, bóc vỏ đậu xanh được duy trì ổn định, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân. Thu ngân sách của xã đạt 75.56% dự toán năm. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Xã đã cấp được 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; lập biên bản xử lý 03 hợp xây dựng trên đất nông nghiệp. Trong công tác xây dựng, đã nâng cấp, cải tạo 04 nhà văn hoá thôn, ao dân sinh Tháp Thượng và tuyến mương tiêu thoát nước vùng bãi. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thường xuyên.

Các ban, ngành chức năng huyện trao đổi tại buổi làm việc

Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 được UBND xã Cát Quế chỉ đạo tiến hành rà soát, lập danh sách niêm yết công khai, đầy đủ các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật. Xã đã thực hiện chi trả lần 1 kịp thời cho 982 đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng số tiền 1,17 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Đăng Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện đề nghị UBND xã cần tập trung bám sát sự chỉ đạo, điều hành và các giải pháp thực hiện của UBND huyện nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của xã 06 tháng còn lại như: rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp để điều chỉnh, bổ sung và đưa ra các biện pháp khắc phục; tập trung phát triển các ngành nghề truyền thống; tăng cường xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp; thực hiện kịp thời các chương trình an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19 và dịch bệnh mùa hè./.

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh