hoạt động của các xã, thị trấn

Đảng bộ xã Yên Sở tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 13/05/2020 | 08:40  | View count: 291

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng xã Yên Sở phát triển toàn diện trở thành đô thị, giàu đẹp, văn minh”, trong 02 ngày 11 và 12/5, Đảng bộ xã Yên Sở tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng – Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong tổ công tác số 02 tặng hoa chúc mừng Đại hội đảng bộ xã Yên Sở

Đến dự và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa – UV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra huyện ủy cùng các đồng chí trong tổ công tác số 02 của Huyện Ủy.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đảng bộ xã

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Sở phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã cử 50 đồng chí đi học cảm tình Đảng. Tổ chức kết nạp 36 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hoan – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Sở báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Kinh tế phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu do đại hội đề ra đều hoàn thành vượt mức. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 12,2%. Năm 2019, tổng thu nhập đạt 608,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Yên Sở là xã đầu tiên về đích trong việc xây dựng Nông thôn mới và luôn được huyện quan tâm tiếp tục nâng cao các tiêu chí. Bằng nguồn vốn của địa phương, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới từ năm 2015 đến nay, xã đã đưa vào sử dụng nhiều công trình, đường giao thông với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Hoài Đức về việc phấn đấu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành Quận vào năm 2020, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về việc xây dựng Yên Sở trở thành phường vào năm 2020. Đến nay, qua rà soát, đối chiếu, xã đạt 13/15 tiêu chí. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

Các đại biểu tham dự đại hội nhất trí cao với những quyết định tại đại hội giúp đại hội thành công tốt đẹp

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Yên Sở đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao