hoạt động của các xã, thị trấn

Xã Di Trạch sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Ngày đăng 01/08/2019 | 08:44  | View count: 1031

Sáng 30/7/2019, xã Di Trạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự có đồng chí Trung tá Ngô Hoàng Giang - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện.

Đ/c Nguyễn Bá Tuấn - Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã thông qua báo cáo

Giai đoạn 2009-2019, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Di Trạch đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực quản lý nhà nước và điều hành của chính quyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể. Triển khai toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân tạo sự chuyển biến về nhận thức trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Ngô Hoàng Giang - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu chỉ đạo

Trong 10 năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác tham mưu giúp xã tiến hành bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 2.000 lượt đối tượng thuộc cấp xã quản lý. Đăng ký hơn 500 công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ, tổ chức rà soát sắp xếp vào lực lượng nòng cốt bảo đảm chất lượng, đủ số lượng.

Đ/c Nguyễn Hữu Phương - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo

Chỉ đạo và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 404 nam công dân đủ 17 tuổi. Đăng ký, quản lý, sắp xếp đơn vị dự bị động viên cho 59 quân nhân dự bị xuất ngũ trở về địa phương. Các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được xã thực hiện tốt với 74 thanh niên phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Công tác huấn luyện, luyện tập được duy trì tốt; xã đã tổ chức thành công công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ các năm 2014, 2019.

Đ/c Vương Ngọc Thịnh - Phó chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời số lượng, chất lượng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đối với đối tượng chính sách và người có công, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Tập thể được khen thưởng

Tại hội nghị, UBND xã Di Trạch đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh