hoạt động của các xã, thị trấn

Song Phương tổ chức tuyên truyền đề án lên quận
Ngày đăng 31/07/2019 | 14:41  | View count: 545

UBND xã Song Phương vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Giang-Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện dự và trực tiếp trao đổi những nội dung liên quan. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp nội dung này.

Đ/c Nguyễn Đức Khoa-Chủ tịch UBND xã Song Phương phát biểu khai mạc

Tham gia buổi tuyên truyền có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường vụ, thường trực các đoàn thể, cán bộ, công chức, lao động, lực lượng công an xã; các ông bà là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, trưởng, phó thôn, đại diện đảng viên và nhân dân các thôn, Ban giám hiệu các nhà trường và Trưởng trạm y tế xã.

Đ/c Nguyễn Duy Giang-P.Trưởng phòng Tư pháp huyện tuyên truyền các nội dung về xây dựng Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020

Các đại biểu đã được phổ biến nội dung các Quyết định, Đề án của thành phố, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong đó có nghị quyết số 202-NQ/HU ngày 28/9/2018 của Huyện ủy Hoài Đức về việc xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020; các kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện. Đồng chí Nguyễn Duy Giang-Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện đã nhấn mạnh ý nghĩa, mục tiêu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020; sự khác nhau giữa xã và phường dưới góc độ quản lý Nhà nước; phân tích các tiêu chí đạt và chưa đạt theo quy định của phường và quận; phổ biến kế hoạch tổ chức thực hiện mà huyện đã đề ra nhằm từng bước hoàn thành và hoàn thành sớm các tiêu chí chưa đạt.

Đại biểu dự tuyên tuyên truyền

Đây là hoạt động nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân trên địa bàn xã Song Phương về việc thực hiện đề án xây dựng huyện trở thành quận với các tiêu chí cụ thể để các ngành, đoàn thể và nhân dân nắm bắt đầy đủ các nội dung. Từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình, khu dân cư phát huy quyền làm chủ tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị để xã sớm hoàn thành các tiêu chí của phường./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh