hoạt động của các xã, thị trấn

Minh Khai sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019
Ngày đăng 23/07/2019 | 16:56  | View count: 10838

Sáng 22/7, UBND xã Minh Khai tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dũng – Phó chỉ huy trưởng động viên Ban chỉ huy quân sự huyện cùng các đồng chí lãnh đạo xã.

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019 xã Minh Khai

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Minh Khai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện nhà nói chung và của xã Minh Khai nói riêng. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của địa phương; phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tổ chức tuyền truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Ban Chỉ huy quân sự xã Báo cáo sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Triển khai thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an năm 2012 và chiến đấu phòng thủ năm 2017 được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 391 nam công dân đủ tuổi 17 trong 10 năm đảm bảo nguồn tuyển quân chất lượng. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

   Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Minh Khai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh làm lòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Dũng – Phó chỉ huy trưởng động viên Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu

Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh