hoạt động của các xã, thị trấn

Thị trấn Trạm Trôi tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 03/04/2019 | 15:44  | View count: 1019

Sáng ngày 1/4, UBND Thị trấn Trạm Trôi đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đây là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện 10 năm một lần theo quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam. Đồng thời cũng là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019, kết thúc vào ngày 25/4/2019.

Tại buổi ra quân, đồng chí Lê Văn Phúc- Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Trạm Trôi- Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu đài truyền thanh Thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên, góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn. Đối với các điều tra viên, cần nghiêm túc, tập trung cao thực hiện cuộc tổng điều tra theo đúng kế hoạch; kiểm tra thiết bị di động, phần mềm đã cài đặt, tự giác chấp hành những quy định trong quá trình thu thập thông tin đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, bí mật và đúng tiến độ; báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra để kịp thời giải quyết.

 Kết thúc 2 ngày đầu của cuộc tổng điều tra, Thị trấn Trạm Trôi đã tiến hành điều tra được 162 hộ tại 07 khu dân cư.

Thị trấn Trạm Trôi

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh