hoạt động của các xã, thị trấn

Tiền Yên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 05/01/2019 | 08:59  | View count: 279

Sáng ngày 4/1, xã Tiền Yên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Thế Hạ - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Bùi Thu Hương – HUV, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể cùng 81 đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo về dự và tặng hoa đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2018 ước đạt 312,66 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,49 triệu đồng/người/năm. MTTQ xã đã vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện ứng xử văn minh; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. 97,8% người dân hài lòng với công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, 5 năm qua cán bộ và nhân dân trong xã đã ủng hộ quỹ của xã được 104 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện 20 triệu đồng; hỗ trợ 7 hộ nghèo sửa chữa, xóa nhà dột nát với số tiền 35 triệu đồng; tặng quà tết cho 100 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”…với tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị tại cơ sở được phát huy. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Hạ - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ ra một số mặt còn hạn chế. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, MTTQ xã cần tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội khóa XV đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã Tiền Yên ngày càng vững mạnh.

Thành viên Ủy ban MTTQ xã khóa XV

Đại hội MTTQ xã Tiền Yên đã hiệp thương cử ra 41 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Đình Vui - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa XIV tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cử 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ 20. 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này UBND xã đã khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

 

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh