hoạt động của các xã, thị trấn

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 2 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kê khai kiểm đếm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Lại Yên
Ngày đăng 07/07/2018 | 22:51  | View count: 310

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 2 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kê khai kiểm đếm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Lại Yên

Sáng 6/7, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Lại Yên và các cơ quan chức năng của huyện tổ chức Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 2 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kê khai kiểm đếm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Lại Yên.

Thực hiện Thông báo số 4375 ngày 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc thu hồi 4.478,93 m2 đất tại xã Lại Yên để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Lại Yên. UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dân chủ, công khai và tổ chức kiểm đếm đất, tài sản trên đất của các hộ theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng bồi thường giaỉ phóng mặt bằng, tổ công tác, UBND xã Lại Yên, UBMTTQ xã tổ chức tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần đến các hộ nhưng đến nay còn 2 hộ vẫn cố tình không phối hợp với tổ công tác tiến hành kê khai kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án. Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, thực hiện tốt thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, lực lượng chức năng cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 2 hộ không phối hợp kê khai kiểm đếm để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND huyện. Đây là việc làm cần thiết nhằm thực hiện nghiêm luật đất đai và thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về luật đất đai, tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trên địa bàn./.

 

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh