hoạt động của các xã, thị trấn

Sơn Đồng tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 01/07/2018 | 22:06  | View count: 1043

Chiều 29, sáng 30/6, HĐND xã Sơn Đồng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu, quyết nghị những chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có các ông đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể xã, Bí thư các Chi bộ, trưởng các thôn.

Chiều 29, sáng 30/6, HĐND xã Sơn Đồng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu, quyết nghị những chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có các ông đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể xã, Bí thư các Chi bộ, trưởng các thôn.

Ông Nguyễn Trung Đa-Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Thực hiện vai trò, chức năng theo quy định, 6 tháng đầu năm 2018, HĐND và đại biểu HĐND xã Sơn Đồng đã giám sát việc tổ chức, điều hành của UBND xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 210,5 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong phát triển kinh tế, xã đã chú trọng đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống đục tượng, đồ thờ, sơn son thếp vàng, thếp bạc. Các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm, củng cố thương hiệu độc quyền được được tăng cường. Hội làng nghề đã phát huy tốt vai trò trong công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực kinh doanh của hội viên.

Đại diện UBND xã Sơn Đồng thông qua báo cáo kinh tế-xã hội

 và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm tại kỳ họp

Công tác quản lý đất đai, môi trường, quản lý trật tự xây dựng và văn minh đô thị thị tiếp tục được quan tâm. Đã xử lý 5 trường hợp vi phạm đất đai phát sinh mới; tổ chức 2 đợt tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%; triển khai hiệu quả các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh, dân số kế hoạch hoá gia đình. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai sâu rộng, hoạt động văn nghệ thể thao quần chúng sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu dự kỳ họp

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 với nhiệm vụ chủ yếu đuợc đại biểu đề cập là đẩy mạnh phát triển kinh tế làng nghề, quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện dự án nước sạch trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Sơn Đồng khoá XIX đã tiến hành miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh do chuyển công tác khác. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND xã đã biểu quyết  thông qua 6 Nghị quyết. Đó là: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch UBND xã đối với bà Nguyễn Thị Thanh;  Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách xã năm 2018 và Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2021 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh