hoạt động của các xã, thị trấn

Xã Lại Yên diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Ngày đăng 27/06/2018 | 21:40  | View count: 2669

Sáng 27/6, xã Lại Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí thượng tá Hà Quang Trung – TVHU, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo Công an huyện; phòng Y tế.

Sáng 27/6, xã Lại Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí thượng tá Hà Quang Trung – TVHU, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo Công an huyện; phòng Y tế.

Nội dung diễn tập xã Lại Yên gồm 3 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện. Quá trình thực hành diễn tập thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu, nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch; an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập.

Diễn tập vận hành cơ chế

Diễn tập thực binh đánh chiếm lại mục tiêu giải thoát con tin

Khu vực diễn tập thực binh tiến công địch đổ bộ đường không

Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở.

Kết thúc chương trình diễn tập, UBND huyện đã khen thưởng tập thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Lại Yên; UBND xã Lại Yên khen thưởng 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập./.

         Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh