hoạt động của các xã, thị trấn

UBND xã An Khánh tổ chức phiên bốc thăm thứ 2 để xác định vị trí ô đất dịch vụ của hộ thôn Phú Vinh được giao đợt 1
Ngày đăng 30/03/2018 | 15:42  | View count: 1818

UBND xã An Khánh vừa tổ chức phiên bốc thăm thứ 2 để xác định vị trí ô đất dịch vụ của hộ thôn Phú Vinh được giao đợt 1 theo Nghị định 17 của Chính phủ, tại nhà văn hóa thôn.

UBND xã An Khánh vừa tổ chức phiên bốc thăm thứ 2 để xác định vị trí ô đất dịch vụ của hộ thôn Phú Vinh được giao đợt 1 theo Nghị định 17 của Chính phủ, tại nhà văn hóa thôn.

Đ/c Nguyễn Viết Hướng - Phó chủ tịch UBND xã

giải đáp ý kiến của các hộ

Phú Vinh là thôn có toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi phục vụ phát triển các dự án trên địa bàn. Thực hiện Nghị định 17 ngày 27/1/2006 của Chính phủ, thôn có 398 hộ hộ đủ điều kiện được cấp đất dịch vụ. Tại phiên bắt thăm thứ nhất đợt 1, thôn Phú Vinh đã có 199 hộ tham gia bắt thăm xác định vị trí ô đất được giao. Phiên bắt thăm thứ 2 này, thôn Phú Vinh có 139/145 hộ được mời đã đến bắt thăm.

Kiểm tra hòm phiếu trước khi cho phiếu vào để bắt thăm

Với hình thức bắt thăm bằng phiếu kín, đại diện hộ gia đình, cá nhân được giao đất thực hiện bắt thăm 2 vòng, vòng 1 bắt thăm số thự tự bắt thăm vòng 2, vòng 2 bắt thăm số thứ tự ô đất được giao. Tại vòng 1, đại diện 137 hộ gia đình, cá nhân thực hiện bắt thăm. Đối với 2 phiếu còn lại do 2 hộ ko đến bắt thăm, xã đã lập biên bản và hủy theo quy định. Sau 1 buổi sáng tổ chức, phiên bốc thăm thứ 2 đã diễn ra khách quan, dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng phương án, quy chế do UBND huyện phê duyệt.

Đại diện các hộ bắt thăm vị trí ô đất được giao

Việc tổ chức bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ nhằm thực hiện tốt chính sách của nhà nước, đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn. Trên cơ sở bốc thăm xác định vị trí ô đất dịch vụ của hộ thôn Phú Vinh được giao đợt 1, hội đồng giao đất dịch vụ xã An Khánh sẽ hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND huyện tiến hành giao đất ngoài thực địa cũng như hoàn thành các hồ sơ giao đất cho các hộ.

 

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh