hoạt động của các xã, thị trấn

Đại Hội đại biểu Hội nông dân xã Dương Liễu
Ngày đăng 17/03/2018 | 15:55  | View count: 641

Sáng 15/3, Hội nông dân xã Dương Liễu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Nguyên Lâm-phó Chủ tịch hội nông dân huyện.

Sáng 15/3, Hội nông dân xã Dương Liễu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Nguyên Lâm-phó Chủ tịch hội nông dân huyện.

Đ/c Ngô Văn Thành-Chủ tịch Hội nông dân xã thông qua báo cáo công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017

Hội nông dân xã Dương Liễu hiện có 1.108 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội. Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân xã luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo được cán bộ hội viên hưởng ứng tham gia. Qua bình xét, 5 năm qua, Hội có 2.085 lượt hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Điển hình như hộ ông Nguyễn Thiên Nghị thôn Mới hàng năm đều đạt hộ sản xuất kinh doanh gỏi cấp huyện và thành phố về mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng.

Đại biểu dự Đại hội

 

Đại biểu tham luận

Hội cũng duy trì và quản lý tốt trên 2 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 200 lượt hội viên vay phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức 42 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho 4.000 lượt hội viên. Bên cạnh đó, Hội tham gia hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Hội luôn được các cấp khen thưởng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động, sáng tạo, làm trung tâm nòng cốt trong phát triển kinh tế-xã hội, thi đua lao động sản xuất giỏi, góp phần giảm nghèo bền vững.

Đ/c Vũ Nguyên Lâm-Phó Chủ tịch hội nông dân huyện phát biểu chỉ đạo

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao Đại hội đã bầu 17 đồng chí có uy tín, năng lực vào Ban chấp hành khóa mới và bầu 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên. Cũng nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân xã đã khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

 

Tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh