VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP

Thông báo hướng dẫn cuộc thi và thể lệ cuộc thi trực tuyến " "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Publish date 04/08/2020 | 03:10 PM  | View count: 53
UBND huyện đăng trải Quyết định số 4370/QĐ-BTC ngày 03/8/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi  "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử...

Kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Publish date 27/06/2020 | 03:02 PM  | View count: 178
Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến  "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ...

Kế hoạch Tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 24/10/2019 | 08:44 AM  | View count: 216
UBND huyện đăng tải Quyết định 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 26/07/2019 | 04:52 PM  | View count: 989
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức cuộc thi  " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa...

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020

Publish date 24/07/2019 | 04:45 PM  | View count: 973
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch  tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức...

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Hoài giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Publish date 10/06/2019 | 09:08 AM  | View count: 1821
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc ban hành Kế hoạch tham gia cuộc thi "Hoài giải viên...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 16/01/2019 | 02:22 PM  | View count: 1133
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 16/01/2019 | 02:16 PM  | View count: 792
Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Publish date 24/12/2018 | 03:50 PM  | View count: 1082
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động ngày Pháp luật Việt Nam

Publish date 10/09/2018 | 02:49 PM  | View count: 845
UBND huyện Hoài Đức ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động đợt thi đua hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện năm 201

Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

Publish date 29/01/2018 | 02:45 PM  | View count: 740
Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

Publish date 19/01/2018 | 02:36 PM  | View count: 872
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh