tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 02/7/2020

Publish date 02/07/2020 | 05:09 PM  | View count: 20
UBND huyện đăng tải Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020...

HƯỚNG DẪN: Nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Publish date 02/07/2020 | 10:28 AM  | View count: 42
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 01/7/2020

Publish date 01/07/2020 | 05:15 AM  | View count: 118
UBND huyện đăng tải Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 30/6/2020

Publish date 30/06/2020 | 05:30 PM  | View count: 169
UBND huyện đăng tải Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

Thông báo công khai vị trí các thí sinh đã đăng ký trong kỳ xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Publish date 29/06/2020 | 08:30 PM  | View count: 75
UBND huyện đăng tải Thông báo số 521/TB-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc thông báo công khai vị trí các...

Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 29/6/2020

Publish date 29/06/2020 | 05:20 PM  | View count: 252
UBND huyện đăng tải Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 26/6)

Publish date 26/06/2020 | 05:35 AM  | View count: 326
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 25/6)

Publish date 25/06/2020 | 05:37 AM  | View count: 207
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 24/6/2020)

Publish date 24/06/2020 | 05:09 PM  | View count: 209
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 23/6/2020)

Publish date 23/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 244
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 22/6/2020)

Publish date 22/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 301
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 19/6/2020)

Publish date 19/06/2020 | 05:11 PM  | View count: 396
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 18/6/2020)

Publish date 18/06/2020 | 05:15 AM  | View count: 311
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (Tính đến 17h ngày 17/6/2020)

Publish date 17/06/2020 | 05:30 PM  | View count: 368
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 16/6/2020)

Publish date 16/06/2020 | 05:29 PM  | View count: 452
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển...

THÔNG BÁO: số lượng, danh sách thi sinh đăng ký xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (Tính đến 17h ngày 15/6/2020)

Publish date 15/06/2020 | 05:41 PM  | View count: 388
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển...

THÔNG BÁO: về đối tượng, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký lệ phí dự xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Publish date 12/06/2020 | 04:14 PM  | View count: 304
UBND huyện đăng tải Thông báo số 506/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc Thông báo đối tượng, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu...

KẾ HOẠCH: Tổ chức xét tuyển viên chức vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020

Publish date 12/06/2020 | 02:14 AM  | View count: 45
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 12/6/2020 về việc Tổ chức xét tuyển viên chức vào các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020...

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Publish date 10/06/2020 | 03:44 PM  | View count: 297
UBND huyện đăng tải Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch xét...

Quyết định về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Publish date 03/04/2020 | 04:52 PM  | View count: 526
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để...

THÔNG BÁO: v/v hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Publish date 03/02/2020 | 02:36 PM  | View count: 557
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 26/TB-UBND huyện về việc hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc ...

THÔNG BÁO: Trao quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 15/01/2020 | 08:58 AM  | View count: 1163
UBND huyện đăng tải Thông báo số 20/TB-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện về việc tổ chức trao Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức...

THÔNG BÁO Về việc hủy và công nhận bổ sung kết quả thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 02/01/2020 | 04:37 PM  | View count: 1134
Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng...

Thống kê danh sách giáo viên hợp đồng đang giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc huyện Hoài Đức

Publish date 28/12/2019 | 03:00 PM  | View count: 2031
Thực hiện công văn số 3269/SNV-XDCQ ngày 27/12/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối...

THÔNG BÁO: Bổ sung kết quả thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 27/12/2019 | 08:32 AM  | View count: 1553
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 18/TB-HĐTT ngày 26/12/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 về Bổ sung kết quả thi tuyển...

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2019

Publish date 27/12/2019 | 04:30 AM  | View count: 1105
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức thông báo kéo dài thời gian thu hồ sơ trúng tuyển viên chức đến 12 giờ...

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 20/12/2019 | 04:54 AM  | View count: 4049
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 15/TB-HĐTT ngày 20/12/2019 của Hội đồng Thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 về việc thông...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 21/11/2019 | 04:17 PM  | View count: 8051
UBND huyện đăng tải Thông báo số 12/TB-HĐTT ngày 21/11/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức về thông báo Kết quả...

Thông báo: về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Publish date 15/11/2019 | 08:18 PM  | View count: 1949
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Công văn số 5130/UBND-NC ngày 15/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và...

THÔNG BÁO: Số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Publish date 14/11/2019 | 04:00 PM  | View count: 2041
UBND huyện thông báo Số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019. Chi...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh