Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Báo cáo tổ chức ĐH nhiệm kỳ, ĐH bất thường Hội cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa phương quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của Trung ương, cấp tỉnh. Cấp Quận, Huyện, Thị xã